W tym artykule, na przykładzie premii rodzin Wilków i Kruków, zostaną wytłumaczone efekty ze statusu, których nie można oczyścić ani odwołać.

Członkowie rodziny Wilków zazwyczaj nakładają na sojuszników korzystne efekty ze statusu. Zazwyczaj te efekty ze statusu są podatne na odwołanie przez wrogów.

Członkowie rodziny Kruków zazwyczaj nakładają na wrogów szkodliwe dolegliwości ze statusu. Zazwyczaj te dolegliwości ze statusu są podatne na oczyszczenie przez wrogów.

Jednak gdy 2 / 3 bohaterów rodziny Wilków znajduje się na polu bitwy, otrzymują oni 35% / 50% szansy na nałożenie wersji efektu ze statusu, którego nie można odwołać. (Szansa ta dotyczy każdego nakładanego efektu z osobna).

Na tej samej zasadzie, gdy 2 / 3 bohaterów rodziny Kruków znajduje się na polu bitwy, otrzymują oni 35% / 50% szansy na nałożenie wersji dolegliwości ze statusu, której nie można oczyścić. (Ponownie, szansa ta dotyczy każdej nakładanej dolegliwości z osobna.)
Gdy bohater rodziny Wilków pomyślnie nałoży efekt ze statusu, którego nie można odwołać, a następnie ponownie użyje umiejętności specjalnej przed jego wygaśnięciem, może się zrealizować jeden z dwóch scenariuszy:

  1. Zostanie ponownie aktywowany bonus rodziny, a bohater nałoży kolejny efekt ze statusu, którego nie można odwołać. W takim przypadku czas trwania efektu ze statusu, którego nie można odwołać, zostaje odnowiony

  2. Bonus rodziny tym razem NIE zostaje zainicjowany, więc bohater nakłada odwoływalny efekt ze statusu. W takim przypadku nic się nie dzieje, ponieważ odwoływalny efekt ze statusu nie może zastąpić identycznego, lecz nieodwoływalnego efektu ze statusu. Pierwotny, nieodwoływalny efekt ze statusu wciąż pozostaje w mocy

Powyższa zasada ma także zastosowanie do dolegliwości ze statusu, których nie można oczyścić w przypadku bonusu rodziny Kruków.

Więcej przydatnych informacji i porad można uzyskać w sekcji Poradników dla graczy (https://forum.smallgiantgames.com/c/player-guides) na forum naszej społeczności (https://forum.smallgiantgames.com/). Można tam dzielić się swoimi wskazówkami i rozmawiać z innymi aktywnymi i obeznanymi graczami.