Jeśli nie widzisz ofert kalendarza sezonowego, upewnij się, że opcja dokonywania zakupów jest włączona na Twoim urządzeniu oraz w sklepach Google Play/App Store oraz że nie ma ograniczeń płatności na kontach Google Play lub Game Center.

Jeśli kalendarz nadal się nie wyświetla, wykonaj poniższe czynności:

1. Wyłącz i ponownie włącz aplikację.
2. Upewnij się, że korzystasz na swoim urządzeniu z najnowszej wersji systemu operacyjnego Android/iOS.
3. Zwolnij pamięć urządzenia, zamykając aplikacje działające w tle.
4. Zwiększ dostępną pamięć, usuwając pliki/aplikacje z urządzenia, których już nie potrzebujesz.
5. Uruchom ponownie urządzenie.
6. Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią i/lub skorzystaj z innego połączenia. Zalecamy korzystać z połączenia bezprzewodowego.