Nota za obronę w turniejach najazdowych jest określana według odsetka zwycięstw Twojej drużny obronnej. Na koniec każdego dnia bitwy otrzymasz punkty zgodnie ze swoją notą.

Bieżąca nota za obronę jest podana w dzienniku turnieju. Dotknij znaku zapytania w widoku Turniej w górnej części obszaru Twój ranking.