Awansowanie członków sojuszu oznacza przyznanie im ważnych obowiązków. Jeśli taka osoba nie jest gotowa się ich podjąć, może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie sojuszu. Zalecamy awansować jedynie zaufane osoby.

Współprzywódcy sojuszu mają niemal pełną swobodę w usuwaniu członków sojuszu. Przedstawiciele starszyzny mogą jedynie usunąć członków niższego szczebla. Może to prowadzić do trollowania i nadużyć, ale to władze sojuszu decydują o przyznawaniu odpowiednich uprawnień.

Usuwanie członków sojuszu bez przyczyny nie jest właściwe, ale nasze zasady tego nie zabraniają. Niestety nie możemy ingerować w wewnętrzne sprawy sojuszu.