Niestety nie możemy ingerować w wewnętrzne sprawy sojuszu. Dotyczy to zmiany osób kierujących sojuszem i degradowania graczy, trollowania oraz ogólnie niewłaściwego postępowania.
 
Awansowanie członków sojuszu oznacza przyznanie im ważnych obowiązków. Jeśli taka osoba nie jest gotowa się ich podjąć, może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie sojuszu. Radzimy awansować jedynie zaufane osoby.
 
 Współprzywódcy sojuszu mają niemal pełną swobodę w usuwaniu członków sojuszu. Przedstawiciele starszyzny mogą jedynie usunąć członków niższego szczebla. Może to prowadzić do trollowania i nadużyć, ale to władze sojuszu decydują o przyznawaniu odpowiednich uprawnień.
 
Jeśli gracz niewłaściwie się zachowuje lub wyraża na czacie, należy go zgłosić (służy do tego odpowiedni przycisk). Nieustannie sprawdzamy otrzymane zgłoszenia i podejmujemy odpowiednie działania. Wszyscy gracze są zobowiązani do przestrzegania naszego Kodeksu postępowania. Wszelkie naruszenia naszego Kodeksu postępowania i/lub Warunków świadczenia usług będą odpowiednio rozpatrywane.