Klucze do kostiumu można uzyskać w ramach zadań kostiumowych lub znaleźć wśród łupów mistycznej wizji, w skrzyniach wojennych i jako nagrodę za misję-polowanie. W każdym miesiącu wybieramy dwa legendarne kostiumy, które mają wyższą szansę na wezwanie.

Jedno wezwanie kostiumu wymaga posiadania pięciu kluczy.