Posiadacz przepustki VIP otrzymuje codziennie nagrody przez cały okres jej obowiązywania.

Aby odebrać codzienne nagrody, musisz się zalogować. Nagród nie można odebrać w późniejszym terminie.

Kolejne wykupienie przepustki VIP automatycznie przedłuża okres trwania bieżącej. Po wydłużeniu czasu działania przepustki VIP do maksimum nie możesz już wykupić kolejnego przedłużenia. Pamiętaj, że przepustka VIP nie jest odnawiana automatycznie.
Jak mogę zakupić taką przepustkę?
Przepustkę VIP możesz zakupić w Sklepie w grze na karcie Klejnoty . W tym celu naciśnij przycisk „Uzyskaj” na banerze VIP.
Co daje przepustka?

W skład przepustki VIP wchodzi:
  • 30 klejnotów dziennie, które można odebrać u smoka domowego!W ramach 30-dniowej przepustki otrzymasz w sumie 900 klejnotów, a w ramach przepustki 365-dniowej – 10 950 klejnotów (jeśli każdego dnia będziesz odbierać przyznane klejnoty).
  • bilety na łupy − razem z codziennie przyznawanymi 30 klejnotami.
  • symbol klasy bohatera − razem z codziennie przyznawanymi 30 klejnotami.
  • Drugi budowniczy, który umożliwia ulepszanie dwóch budynków jednocześnie!
  • Premiowe codzienne wezwanie! (Pamiętaj, że jeśli codzienne darmowe wezwanie zostanie wykorzystane przed zakupem przepustki VIP, dodatkowe codzienne wezwanie VIP będzie dostępne dopiero w ramach codziennego darmowego wezwania następnego dnia).