Gdy w komnacie z kostiumami wezwiesz kostium, możesz podwyższyć jego poziom, by stał się bardziej przydatny. Poziom kostiumu podnosisz w ten sam sposób, w jaki podnosisz poziom bohaterów. Możesz też wykorzystać duplikaty kostiumu, by uzyskać więcej punktów doświadczenia. 

Podwyższanie poziomu kostiumu daje dodatkowe punkty doświadczenia oraz redukuje koszt żywności dla każdego poziomu (w porównaniu do awansowania bohatera bez kostiumu). 

Możesz również ulepszyć kostium bohatera, przy czym ilość niezbędnych do tego materiałów i surowców jest niższa w porównaniu do bohatera bez kostiumu. 

Pamiętaj, że poziom ulepszenia kostiumu nie może przewyższyć poziomu ulepszenia bohatera. Aby w pełni ulepszyć kostium, bohater również musi być już w pełni ulepszony. 

Więcej informacji oraz poradniki graczy związane z kostiumami bohatera, a także odpowiedzi na inne pytania związane z grą, znajdziesz na naszym forum społeczności