Zadania kostiumowe umożliwiają zdobycie kluczy do kostiumu niezbędnych do wezwań w komnacie z kostiumami. Zadania kostiumowe będą się pojawiać przez 48 godzin od momentu otwarcia komnaty z kostiumami. Zadania kostiumowe znajdziesz za pomocą ikony mapy zadań.