Każda klasa bohatera ma specjalną siatkę talentów , przy użyciu której gracz może kształtować atrybuty bohaterów.

Aby ją wyświetlić, kliknij przycisk „Siatka talentów” pod portretem bohatera. Opcja ta jest dostępna, gdy bohater posiada w pełni rozwiniętą umiejętność specjalnąjest w pełni ulepszony oraz osiągnął maksymalny poziom.

Aby rozwijać siatkę talentów, potrzebujesz odpowiednich symboli klasy bohatera.

Jeśli chcesz zresetować siatkę talentów bohatera, możesz użyć przycisku resetowania. Aby ją zresetować, możesz użyć symbolu resetu lub zapłacić klejnoty. Symbole resetu pozwalają resetować siatkę talentów bez zużywania klejnotów i utraty zainwestowanych symboli.