Jeśli chcesz zresetować siatkę talentów bohatera, możesz to zrobić za pomocą przycisku resetowania na dwa sposoby.

Użyj symbolu resetu – użycie symbolu resetu zwróci 100% symboli użytych na siatce talentów. Pamiętaj, że odzyskasz jedynie symbole wykorzystane na siatce talentów, ale nie zużyte zasoby (żywność i żelazo). Symbole resetu można znaleźć wśród łupów z misji-polowań, w skrzyniach tytanów oraz w trakcie wojen sojuszy i wydarzeń z wyzwaniami.

Użyj klejnotów – płacąc klejnotami, możesz zresetować siatkę talentów, dzięki czemu odzyskasz 95% wykorzystanych w niej symboli. Pamiętaj, że odzyskasz jedynie symbole wykorzystane na siatce talentów, ale nie zużyte zasoby (żywność i żelazo).