Ponieważ Empires & Puzzles jest internetową grą dla wielu graczy, niezbędne jest szybkie i stabilne połączenie sieciowe.

W poprawie jakości połączenia mogą pomóc poniższe czynności:
  1. Zrestartuj router (odłącz go od zasilania, a następnie podłącz go z powrotem do zasilania, włącz i poczekaj, aż nawiąże połączenie).
  2. Przenieś router w inne miejsce. W zależności od zasięgu routera niektóre obiekty takie jak grube ściany mogą zakłócać sygnał. 
  3. Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, sprawdź konfigurację swojego routera i upewnij się, że port 8443 jest dostępny.
  4. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  5. Spróbuj innego połączenia internetowego. Zalecamy granie za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi).
Przypominamy, że firma Small Giant nie może rekompensować problemów z połączeniem.