Kupowanie, sprzedawanie, przekazywanie w prezencie czy udostępnianie kont jest zabronione przez nasz Regulaminem

Musisz zachować poufność hasła (a także wszelkie inne środki dostępu do swojego konta lub ID użytkownika) wymaganego do korzystania z Usługi – nie możesz ujawniać hasła nikomu innemu. Nie możesz przypisywać ani przenosić swojego ID użytkownika na osobę trzecią. Nie możesz też zezwalać osobom trzecim na korzystanie z Usługi za pomocą swojego ID użytkownika”.

Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich danych konta i logowania stanowi twoja odpowiedzialność. Używanie danych konta innego gracza jest surowo zabronione.

Jeśli podejrzewamy, że konto zostało przejęte, udostępnione, przekazane w prezencie, sprzedane czy kupione, konto to zostanie tymczasowo lub na stałe zawieszone bez żadnego ostrzeżenia.

Small Giants Games nie może zagwarantować bezpieczeństwa żadnego konta, które naruszyło nasz Regulamin.