Tajemne wezwanie pojawia się czasem na 24 godziny jako losowanie dodatkowe we wszystkich bramach wezwanych, w których można odebrać bohatera miesiąca. Każde tajemne wezwanie obejmuje nowego tajemniczego bohatera. Gdy tajemne wezwanie jest aktywne, w oknie wezwań pojawi się baner z czasomierzem.

Podgląd wezwań pokaże tylko nazwę, rodzinę i pasywną umiejętność tajemniczego bohatera. Pozostałe szczegóły pozostaną ukryte aż do momentu otrzymania bohatera. Szanse na wylosowanie w poszczególnych bramach wezwanych będą zawierać jasną informację dotyczącą możliwości zdobycia tajemniczego bohatera poprzez dane wezwanie.

Tajemniczy bohater będzie dostępny tylko przez jeden dzień i nie powróci do tajemnego wezwania. Poprzedni tajemniczy bohaterowie mogą powrócić w nowej bramie wezwanych w przyszłości.