Pomocnicy to istoty, które są przyzywane do bohatera. Pomocnicy przejmują część PŻ i siły ataku od bohatera, który ich przyzwał. Jeśli pomocnik zostanie wezwany przez właściwość etapu wydarzenia lub zasadę wojny sojuszów, statystyki są przejmowane od bohatera będącego właścicielem. Pomocnicy działają na jeden lub więcej celów i zapewniają korzystne efekty, które zależą od rodzaju pomocnika. Konkretne korzyści danego pomocnika są wyświetlane na karcie bohatera właściciela, gdy pomocnik jest aktywny.

Obrażenia wymierzone w bohatera z aktywnym pomocnikiem najpierw odejmą zdrowie pomocnika, a dopiero potem zostaną nałożone na bohatera, chyba że umiejętność specjalna umożliwia pominięcie pomocnika i zadanie obrażeń bezpośrednio bohaterowi. Gdy zdrowie pomocnika spadnie do 0, zostanie on usunięty. Pomocnicy mogą też zostać usunięci przez określone umiejętności specjalne 

Jeden bohater może mieć do 3 pomocników lub potworów jednocześnie. Jeśli podczas wezwania nowego pomocnika lub potwora limit jest już osiągnięty, nowy pomocnik lub potwór zastąpi najstarszego posiadanego. Więcej informacji o potworach znajdziecie tutaj: Informacje o potworach