Wezwanie przeznaczenia to nowa, usprawniająca rozgrywkę funkcja, zaprojektowana po to, by gracze po wezwaniu określonej liczby bohaterów otrzymywali co najmniej jednego legendarnego bohatera.

Pasek w lewym górnym rogu menu wyboru bramy wezwań wizualnie przedstawia, kiedy gracz może wykorzystać Wezwanie Przeznaczenia. By w pełni „naładować” Wezwanie Przeznaczenia, należy wezwać 100 bohaterów innych niż legendarni. Po pełnym naładowaniu paska możliwy jest bezpłatny wybór z listy 20 legendarnych bohaterów.

Należy pamiętać, że:
  • Wszyscy gracze widzą taką samą listę bohaterów. Każdego bohatera można odebrać tylko raz.
  • Większość wezwań zalicza się w ramach postępów do Wezwania Przeznaczenia. Wyjątek stanowią codziennie wezwania oraz wezwania oddziałów.
  • Bohaterowie i trenerzy zdobyci w ramach losowań DODATKOWYCH nie zaliczają się do postępów Wezwania Przeznaczenia.

  • Trenerzy zdobyci w ramach losowań zwykłych ZALICZAJĄ się do postępów Wezwania Przeznaczenia.
  • Gdy Wezwanie Przeznaczenia zostanie w pełni naładowane, przed kolejnymi wezwaniami należy odebrać bohatera, by „zresetować” pasek postępów. Wezwania wykonane, gdy pasek jest w pełni naładowany, nie będą zaliczane w ramach postępów następnego Wezwania Przeznaczenia.
  • Odebranie wszystkich bohaterów z listy nie spowoduje automatycznego odświeżenia lub uzupełnienia Wezwania Przeznaczenia. Jeśli udało ci się już zdobyć wszystkich 20 bohaterów, poczekaj na ogłoszenie następnego Wezwania Przeznaczenia!

  • Wezwanie Przeznaczenia będzie uzupełniane co jakiś czas, a lista możliwych do zdobycia bohaterów może wtedy ulec zmianie. Bez obaw - pasek postępów Wezwania Przeznaczenia nie zresetuje się po zmianie listy dostępnych bohaterów.